Kort #7798

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Olivecrona, [Knut Hans] Karl
Studier över begreppet juridisk person i romersk
och modern rätt.
Uppsala 1928.	8.
Ur Uppsala universitets årsskrift 1928.

Information

Kortnr:
7798
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Olivecrona, [Knut Hans] Karl
Studier över begreppet juridisk person i romersk
och modern rätt.
Uppsala 1928. 8.
Ur Uppsala universitets årsskrift 1928.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB