Kort #8047

 Doktors-
avhand1.
Göteb.
Settervik, Hans
Västerås som sjöfarts- och handelsstad. En trans-
port-geografisk studie av stadens varutrafik och
utrikeshandel i huvudsak avseende åren 1938 och
1940. With a summary in English. [ill.]
Stockholm 1947.	8.
= Meddelande från Göteborgs högskolas geograf-
iska institution. 33.

Information

Kortnr:
8047
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Göteb.
Settervik, Hans
Västerås som sjöfarts- och handelsstad. En trans-
port-geografisk studie av stadens varutrafik och
utrikeshandel i huvudsak avseende åren 1938 och
1940. With a summary in English. [ill.]
Stockholm 1947. 8.
= Meddelande från Göteborgs högskolas geograf-
iska institution. 33.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB