Kort #8062

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjögren, [Sten Anders"! Hj[almar]
Kristallografisk undersökning af chondrodit och
humit från svenska fyndorter. [5 pl.]
Lund 1882.	4.
Ur Lunds universitets årsskrift. T. 17.

Information

Kortnr:
8062
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjögren, [Sten Anders"! Hj[almar]
Kristallografisk undersökning af chondrodit och
humit från svenska fyndorter. [5 pl.]
Lund 1882. 4.
Ur Lunds universitets årsskrift. T. 17.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB