Kort #7767

 Doktors-
avhandl.
Upps.
N o v	å k y, György
Handelskompanier och kompanihandel. Svenska Af-
rikakompaniet 1649-1663. En studie i feodal han-
del. Summary: Trading Companies and Company Tra-
de: The Swedish African Company - A Study in
Peudal Trade, [ill.]
Uppsala (tr. Göteborg) 1990.	8.
= Studia Historica Upsaliensia. 159. Acta
universitatis Upsaliensis.

Information

Kortnr:
7767
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
N o v å k y, György
Handelskompanier och kompanihandel. Svenska Af-
rikakompaniet 1649-1663. En studie i feodal han-
del. Summary: Trading Companies and Company Tra-
de: The Swedish African Company - A Study in
Peudal Trade, [ill.]
Uppsala (tr. Göteborg) 1990. 8.
= Studia Historica Upsaliensia. 159. Acta
universitatis Upsaliensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB