Kort #7880

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Redin, Mats [Algot]
Studies on uncompounded personal names in Old
English.
Uppsala 1919.	8*
From Uppsala universitets årsskrift 1919.

Information

Kortnr:
7880
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Redin, Mats [Algot]
Studies on uncompounded personal names in Old
English.
Uppsala 1919. 8*
From Uppsala universitets årsskrift 1919.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB