Kort #8021

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Schwerin, H[ans] H[ugold Julius] von
Skånska herrgårdar efter Roskildefreden. En konst
historisk undersökning av den skånska herrgårds-
arkitekturens utveckling efter provinsens över-
gång till Sverige och fram till det nittonde sek-
lets inbrott, [ill., titelpl.j [i utvikskarta.J
Lund 1932
4

Information

Kortnr:
8021
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Schwerin, H[ans] H[ugold Julius] von
Skånska herrgårdar efter Roskildefreden. En konst
historisk undersökning av den skånska herrgårds-
arkitekturens utveckling efter provinsens över-
gång till Sverige och fram till det nittonde sek-
lets inbrott, [ill., titelpl.j [i utvikskarta.J
Lund 1932
4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB