Kort #7796

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Oldeberg, Andreas [Emil]
Det nordiska bronsåldersspännets historia med
särskild hänsyn till dess gjuttekniska utformning
i Sverige. Mit deutscher Zusammenfassung. [ill.]
Stockholm 1933.	8.
= Kungl. Vitterhets historie och antikvitets
akademiens handlingar. D. 38:3.

Information

Kortnr:
7796
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Oldeberg, Andreas [Emil]
Det nordiska bronsåldersspännets historia med
särskild hänsyn till dess gjuttekniska utformning
i Sverige. Mit deutscher Zusammenfassung. [ill.]
Stockholm 1933. 8.
= Kungl. Vitterhets historie och antikvitets
akademiens handlingar. D. 38:3.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB