Kort #8000

 Doktors-
avhandl.
Stockh.
Sauter, Willmar
Theater als Widerstand. Wirkung und Wirkungswei-
se eines politischen Theaters. Faschismus und
Judendarstellung auf der schwedischen Buhne
1936-1941. [ill.]
Stockholm 1979.	8.
Theatron. Teatervetenskapliga studier.
Skrifter utg. av Inst. för teater- och film-
vetenskap och Akademilitteratur.

Information

Kortnr:
8000
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Stockh.
Sauter, Willmar
Theater als Widerstand. Wirkung und Wirkungswei-
se eines politischen Theaters. Faschismus und
Judendarstellung auf der schwedischen Buhne
1936-1941. [ill.]
Stockholm 1979. 8.
Theatron. Teatervetenskapliga studier.
Skrifter utg. av Inst. för teater- och film-
vetenskap och Akademilitteratur.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB