Kort #7810

 Doktors-
avhand1.
Upps.
0	ttelin, Odal
Studier öfver Codex Bureanus. [Ett facsimile af-
delad i 8 pl.]
1
Upsala 1900.	8.
[= Upsala universitets årsskrift 1900. Filoso-
fi, språkvet. o hist. vetenskaper. 3.]

Information

Kortnr:
7810
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
0 ttelin, Odal
Studier öfver Codex Bureanus. [Ett facsimile af-
delad i 8 pl.]
1
Upsala 1900. 8.
[= Upsala universitets årsskrift 1900. Filoso-
fi, språkvet. o hist. vetenskaper. 3.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB