Kort #7734

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Nordh, [Knut] Arvast
Prolegomena till den romerska regionskatalogen,
[ill.]
Göteborg 1936.	8*
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Serie fr.o.m. 1926. 11.

Information

Kortnr:
7734
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Nordh, [Knut] Arvast
Prolegomena till den romerska regionskatalogen,
[ill.]
Göteborg 1936. 8*
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Serie fr.o.m. 1926. 11.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB