Kort #8121

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Stenberg, Sten
Om syphilisationen, jemte några med densamma an-
ställda försök.
Stockholm 1854.	8.
SthoSKt'.
Kaps • a y
Aven /co £ - MeJictt*

Information

Kortnr:
8121
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Stenberg, Sten
Om syphilisationen, jemte några med densamma an-
ställda försök.
Stockholm 1854. 8.
SthoSKt'.
Kaps • a y
Aven /co £ - MeJictt*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB