Kort #7921

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Ronge, Hans h[enrik Harald Vilhelm]
Konung Alexander. Filologiska studier i en forn-
svensk text. [Även ty. titel.j [Zusammenfassung.]
[23 pl. + 1 utviksbl.]
Uppsala 1957.	8.
= Skrifter utgivna av institutionen för nord-
iska språk vid Uppsala universitet. 3.

Information

Kortnr:
7921
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Ronge, Hans h[enrik Harald Vilhelm]
Konung Alexander. Filologiska studier i en forn-
svensk text. [Även ty. titel.j [Zusammenfassung.]
[23 pl. + 1 utviksbl.]
Uppsala 1957. 8.
= Skrifter utgivna av institutionen för nord-
iska språk vid Uppsala universitet. 3.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB