Kort #7923

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Rosander, Göran [Fredrik J:sonj
Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandring-
ar i jämförande belysning. Mit deutscher Zusam-
menfassung. [28 pl.]
Uppsala 1967.	8.
= Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala. Ser. B:13.

Information

Kortnr:
7923
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Rosander, Göran [Fredrik J:sonj
Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandring-
ar i jämförande belysning. Mit deutscher Zusam-
menfassung. [28 pl.]
Uppsala 1967. 8.
= Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala. Ser. B:13.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB