Kort #8136

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sterzel, [Fredrik Julius Christian] Fritz
Bidrag till läran om bedrägeribrottet.
Uppsala 1919.	8.
Ur Uppsala universitets årsskrift 1919.

Information

Kortnr:
8136
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sterzel, [Fredrik Julius Christian] Fritz
Bidrag till läran om bedrägeribrottet.
Uppsala 1919. 8.
Ur Uppsala universitets årsskrift 1919.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB