Kort #7991

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Sandqvist, Håkan
Studien iiber die Phenanthrensulfosäuren.
Uppsala 1912.	8
= Arkiv för kemi, mineralogi och geologi. Bd 4
Nr 33.

Information

Kortnr:
7991
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Sandqvist, Håkan
Studien iiber die Phenanthrensulfosäuren.
Uppsala 1912. 8
= Arkiv för kemi, mineralogi och geologi. Bd 4
Nr 33.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB