Kort #8013

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Schmidt, [Knut] Fredrik
Studies in the language of Pecock.
Uppsala 1900.	8.

Information

Kortnr:
8013
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Schmidt, [Knut] Fredrik
Studies in the language of Pecock.
Uppsala 1900. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB