Kort #8039

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sernander, |_ Johan j Rutger
Studier öfver den gotländska vegetationens ut-
vecklingshistoria. [Ill.j
Upsala 1894
4

Information

Kortnr:
8039
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sernander, |_ Johan j Rutger
Studier öfver den gotländska vegetationens ut-
vecklingshistoria. [Ill.j
Upsala 1894
4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB