Kort #8034

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Selling, [Rolf Bertil] Magnus
Studier i transeendentalfilosofien. [2 faes.-bl.]
1
Uppsala (tr. Lund) 1937.	8.
1. Karl Leonhard Reinholds elementarfilosofi
och dess filosofihistoriska sammanhang. Med
bilagor rörande Fichtes filosofiska utveck-
ling.

Information

Kortnr:
8034
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Selling, [Rolf Bertil] Magnus
Studier i transeendentalfilosofien. [2 faes.-bl.]
1
Uppsala (tr. Lund) 1937. 8.
1. Karl Leonhard Reinholds elementarfilosofi
och dess filosofihistoriska sammanhang. Med
bilagor rörande Fichtes filosofiska utveck-
ling.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB