Kort #8041

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Seth, Pehr von
Om subjektiva vilkor för rätt att idka handel en-
ligt svensk rätt.
1-2.
Jönköping 1897.	8.
1-2. Inledande spörsmål. Subjektiva vilkor för
svenska undersåtar för vinnande af handelsrätt-
ighet.

Information

Kortnr:
8041
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Seth, Pehr von
Om subjektiva vilkor för rätt att idka handel en-
ligt svensk rätt.
1-2.
Jönköping 1897. 8.
1-2. Inledande spörsmål. Subjektiva vilkor för
svenska undersåtar för vinnande af handelsrätt-
ighet.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB