Kort #7851

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Petzäll, Åke
Begreppet medfödda idéer i 1600-talets filosofi
med särskild hänsyn till John Lockes kritik.
Göteborg 1928.	8.
= Göteborgs högskolas årsskrift 34. 1928:3»

Information

Kortnr:
7851
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Petzäll, Åke
Begreppet medfödda idéer i 1600-talets filosofi
med särskild hänsyn till John Lockes kritik.
Göteborg 1928. 8.
= Göteborgs högskolas årsskrift 34. 1928:3»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB