Kort #7878

 [Rasmus Ludvigsson]
Se: Rosman, H., Rasmus Ludvigsson som genealog.
1897.

Information

Kortnr:
7878
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

[Rasmus Ludvigsson]
Se: Rosman, H., Rasmus Ludvigsson som genealog.
1897.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB