Kort #7731

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Nordenstam, [Gustaf Herman] E[ngelbert]
Studia syntactica.
1
Upsaliae 1893.	8.
1. Syntaxis infinitivi Plotiniana.

Information

Kortnr:
7731
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Nordenstam, [Gustaf Herman] E[ngelbert]
Studia syntactica.
1
Upsaliae 1893. 8.
1. Syntaxis infinitivi Plotiniana.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB