Kort #7862

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Pontoppidan-Sj övall, Karin
[Elisabeth]
A structural pattern in Russian.
Uppsala 1959.	8.
= Publications de 1'Institut slave d'Upsal. 14.

Information

Kortnr:
7862
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Pontoppidan-Sj övall, Karin
[Elisabeth]
A structural pattern in Russian.
Uppsala 1959. 8.
= Publications de 1'Institut slave d'Upsal. 14.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB