Kort #7735

 Doktors-
avhandl.
Nordin, Hjalmar [Oskar Fredrik]
De ecklesiastika deputationerna under Fredrik Iss
regering.
Strengnäs 1895.	8*
PlacO-ad '

Information

Kortnr:
7735
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Nordin, Hjalmar [Oskar Fredrik]
De ecklesiastika deputationerna under Fredrik Iss
regering.
Strengnäs 1895. 8*
PlacO-ad '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB