Kort #8019

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Schuldheis, [Johan] Georg
Om sinnessjuka fångar i Sverige under åren 1865 -
1894. Rättsmedicinska och kliniska studier. In-
ledning och förra delen.
Upsala 1898
8

Information

Kortnr:
8019
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Schuldheis, [Johan] Georg
Om sinnessjuka fångar i Sverige under åren 1865 -
1894. Rättsmedicinska och kliniska studier. In-
ledning och förra delen.
Upsala 1898
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB