Kort #8066

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Sjögren, [ Gustaf"! Otto [Teodor^
Geografiska och glacialgeologiska studier vid
Torneträsk. [ill."! [15 pl."1
Stockholm 1909.	8.
Ur Sveriges geologiska undersöknings årsbok 3
(1909).

Information

Kortnr:
8066
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Sjögren, [ Gustaf"! Otto [Teodor^
Geografiska och glacialgeologiska studier vid
Torneträsk. [ill."! [15 pl."1
Stockholm 1909. 8.
Ur Sveriges geologiska undersöknings årsbok 3
(1909).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB