Kort #7800

 Doktors-
avhandl.
Upps.
0	1 m e r, Emil
Konflikten mellan Danmark och Holstein-Gottorp
1695 - 1700 med särskildt afseende fäst vid
Sveriges förhållande till densamma.
1
Göteborg 1898.	8.
1. Mars 1695 - april 1697.

Information

Kortnr:
7800
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
0 1 m e r, Emil
Konflikten mellan Danmark och Holstein-Gottorp
1695 - 1700 med särskildt afseende fäst vid
Sveriges förhållande till densamma.
1
Göteborg 1898. 8.
1. Mars 1695 - april 1697.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB