Kort #7904

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Ringenson, Carl Axel
Studier öfver verbets syntax hos Blaise de Mon-
luc. Ett bidrag till kännedomen om 1500-talets
franska.
Upsala 1888.	8.
Äve/i kt*t • Sfta/twt-

Information

Kortnr:
7904
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Ringenson, Carl Axel
Studier öfver verbets syntax hos Blaise de Mon-
luc. Ett bidrag till kännedomen om 1500-talets
franska.
Upsala 1888. 8.
Äve/i kt*t • Sfta/twt-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB