Kort #7871

 Doktors-
avhand1.
Göteb.
Qvist, [Karl] Gunnar [Ingemar]
Kvinnofrågan i Sverige 1809 - 1846. Studier
rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerli-
ga yrkena. [Summary.j
Göteborg 1960.	8.
= Kvinnohistoriskt arkiv. 2.

Information

Kortnr:
7871
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Göteb.
Qvist, [Karl] Gunnar [Ingemar]
Kvinnofrågan i Sverige 1809 - 1846. Studier
rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerli-
ga yrkena. [Summary.j
Göteborg 1960. 8.
= Kvinnohistoriskt arkiv. 2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB