Kort #7932

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Rossander, Gulli [Charlotta]
Om gasers utströmning genom kapillärrör vid låga
tryck. [5 pl.]
Uppsala 1900.	8*

Information

Kortnr:
7932
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Rossander, Gulli [Charlotta]
Om gasers utströmning genom kapillärrör vid låga
tryck. [5 pl.]
Uppsala 1900. 8*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB