Kort #7701

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Neuman, Erik [Gustaf]
Utbredningen av vokalbalansen a:
skan.
Upsala 1918.
i medelsven-
8.

Information

Kortnr:
7701
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Neuman, Erik [Gustaf]
Utbredningen av vokalbalansen a:
skan.
Upsala 1918.
i medelsven-
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB