Kort #8143

 Doktors
avhand1
Upps.
Stockman, Sven K[onrad]
Transithandeln vid import till Sverige. Med sär-
skild hänsyn till år 1935. Statistiska studier.
[Tab.-bil.]
Stockholm (tr. Norrköping) 1938.	4

Information

Kortnr:
8143
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
Stockman, Sven K[onrad]
Transithandeln vid import till Sverige. Med sär-
skild hänsyn till år 1935. Statistiska studier.
[Tab.-bil.]
Stockholm (tr. Norrköping) 1938. 4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB