Kort #7894

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Reyes-Suter, Pilar
Experimental studies of nuclear levels and trans-
ition probabilities.
Uppsala 1961.	8.
= Abstracts of Uppsala dissertations in Science
8. Acta universitatis Upsaliensis.

Information

Kortnr:
7894
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Reyes-Suter, Pilar
Experimental studies of nuclear levels and trans-
ition probabilities.
Uppsala 1961. 8.
= Abstracts of Uppsala dissertations in Science
8. Acta universitatis Upsaliensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB