Kort #7716

 Doktors
avhand1
Upps.
Nilsson-Cantell, Carl-Augj_ust]
Cirripeden-Studien. Zur Kenntnis der Biologie,
Anatomie und Systematik dieser Gruppe. [ill.]
[3 pl.]
Uppsala (tr. Wien) 1921.	4
Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 7.

Information

Kortnr:
7716
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
Nilsson-Cantell, Carl-Augj_ust]
Cirripeden-Studien. Zur Kenntnis der Biologie,
Anatomie und Systematik dieser Gruppe. [ill.]
[3 pl.]
Uppsala (tr. Wien) 1921. 4
Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 7.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB