Kort #7826

 Doktors-
avhandl.
Lund
Paulsson, Göte
Annales Suecici medii aevi. Svensk medeltidsanna
listik kommenterad och utgiven. [Zusammenfass-
ung.]
Lund 1974.	8
= Bibliotheca historica Lundensis. 32.

Information

Kortnr:
7826
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Lund
Paulsson, Göte
Annales Suecici medii aevi. Svensk medeltidsanna
listik kommenterad och utgiven. [Zusammenfass-
ung.]
Lund 1974. 8
= Bibliotheca historica Lundensis. 32.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB