Kort #7938

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Rudbeck, [Ture] Gustaf [Alexander Reinholdj
Skrifter till Sveriges
1600. Med en inledande
Uppsala 1919.
historia tryckta
redogörelse.
före år
8.

Information

Kortnr:
7938
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Rudbeck, [Ture] Gustaf [Alexander Reinholdj
Skrifter till Sveriges
1600. Med en inledande
Uppsala 1919.
historia tryckta
redogörelse.
före år
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB