Kort #7838

 Doktors-
avhand1.
Göteb.
Peterson, [Ernst Robert] August
Studier i svenska skoldramat. Ett bidrag till
1500- och 1600-talets litteraturhistoria.
Göteborg 1929.	8.
= Göteborgs Kungl. vetenskaps- och vitterhets-
samhälles handlingar. Pemte följden. Ser. A.
Bd 1. Nr 2.

Information

Kortnr:
7838
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Göteb.
Peterson, [Ernst Robert] August
Studier i svenska skoldramat. Ett bidrag till
1500- och 1600-talets litteraturhistoria.
Göteborg 1929. 8.
= Göteborgs Kungl. vetenskaps- och vitterhets-
samhälles handlingar. Pemte följden. Ser. A.
Bd 1. Nr 2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB