Kort #7772

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Nyländer, [Gustaf] Ivar
Das kirchliche Benefizialwesen Schwedens während
des Mittelalters. Die Periode der Landschafts-
rechte.
Stockholm (tr. Lund) 1953»	8*
= Skrifter utg. av Institutet för rättshisto-
risk forskning. Ser. 1. Rättshistoriskt bib-
liotek. Bd 4.

Information

Kortnr:
7772
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Nyländer, [Gustaf] Ivar
Das kirchliche Benefizialwesen Schwedens während
des Mittelalters. Die Periode der Landschafts-
rechte.
Stockholm (tr. Lund) 1953» 8*
= Skrifter utg. av Institutet för rättshisto-
risk forskning. Ser. 1. Rättshistoriskt bib-
liotek. Bd 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB