Kort #8076

 + [s kogekär Bärgbo]
Se:
Sundström, H.E., Studier över Skogekär Bärg-
bo. 1914.

Information

Kortnr:
8076
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+ [s kogekär Bärgbo]
Se:
Sundström, H.E., Studier över Skogekär Bärg-
bo. 1914.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB