Kort #7828

 + [p eder Månsson]
Se: Smedberg, E.K.G., Peder Månssons landsmans
skap. 1920.

Information

Kortnr:
7828
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+ [p eder Månsson]
Se: Smedberg, E.K.G., Peder Månssons landsmans
skap. 1920.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB