Kort #7793

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
0 1 ander, Gunnar [Fritjof]
Studier över det inre tillståndet i Sverige under
senare delen av Karl XII:s regering med särskild
hänsyn till Skaraborgs län.
Göteborg 1946.
8

Information

Kortnr:
7793
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
0 1 ander, Gunnar [Fritjof]
Studier över det inre tillståndet i Sverige under
senare delen av Karl XII:s regering med särskild
hänsyn till Skaraborgs län.
Göteborg 1946.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB