Kort #8124

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Stendahl, Krister [Olofsson]
The school of St. Matthew and its use of the Old
Testament.
Uppsala ... 1954.
= Acta seminarii neotestamentici Upsaliensis.
20.
8

Information

Kortnr:
8124
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Stendahl, Krister [Olofsson]
The school of St. Matthew and its use of the Old
Testament.
Uppsala ... 1954.
= Acta seminarii neotestamentici Upsaliensis.
20.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB