Kort #7948

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Runestam, [J°el] Staffan
Förstakammarhögem och rösträttsfrågan 1900 -
1907. [Résumé en franpais.]
Stockholm (tr. Uppsala) 1966.	8.
= Studia historica Upsaliensia. 21.
I

Information

Kortnr:
7948
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Runestam, [J°el] Staffan
Förstakammarhögem och rösträttsfrågan 1900 -
1907. [Résumé en franpais.]
Stockholm (tr. Uppsala) 1966. 8.
= Studia historica Upsaliensia. 21.
I

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB