Kort #8102

 +[spinoza, Baruch (Benedictus) de]
Se: Meurling, H.P., Fullkomlighetsbegreppet i
Spinozas filosofi. 1928.

Information

Kortnr:
8102
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[spinoza, Baruch (Benedictus) de]
Se: Meurling, H.P., Fullkomlighetsbegreppet i
Spinozas filosofi. 1928.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB