Kort #8127

 Doktors-
avhandl.
Helsingf
Stenius, Henrik
Frivilligt - jämlikt - samfällt. Föreningsväsen-
dets utveckling i Finland fram till 1900-talets
i
början med speciell hänsyn till massorganisa-
tionsprincipens genombrott. [Summary.j
Helsingfors (tr. Ekenäs) 1987.	4
= Skrifter utg. av Svenska litteratursällska-
pet i Finland. Hr 545.

Information

Kortnr:
8127
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Helsingf
Stenius, Henrik
Frivilligt - jämlikt - samfällt. Föreningsväsen-
dets utveckling i Finland fram till 1900-talets
i
början med speciell hänsyn till massorganisa-
tionsprincipens genombrott. [Summary.j
Helsingfors (tr. Ekenäs) 1987. 4
= Skrifter utg. av Svenska litteratursällska-
pet i Finland. Hr 545.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB