Kort #7748

 Doktors-
avhandl.

Nordström, Peter
Reformer och rationalisering. Kung, råd och för-
valtning under tidig gustaviansk tid, 1772-1778.
[English summary.]
Stockholm 1991.	8.
= Stockholm studies in history. 44. Acta
universitatis Stockholmiensis.

Information

Kortnr:
7748
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.

Nordström, Peter
Reformer och rationalisering. Kung, råd och för-
valtning under tidig gustaviansk tid, 1772-1778.
[English summary.]
Stockholm 1991. 8.
= Stockholm studies in history. 44. Acta
universitatis Stockholmiensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB