Kort #7944

 Doktors-
avhandl*
Göteb.
Rund blad, Bengt Gj_unnar]
Arbetskraftens rörlighet. En studie av en lokal
arbetsmarknad, [ffith an English summary.j [Ill.j
Uppsala ... 1964.	8
Industriens utredningsinstitut.

Information

Kortnr:
7944
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl*
Göteb.
Rund blad, Bengt Gj_unnar]
Arbetskraftens rörlighet. En studie av en lokal
arbetsmarknad, [ffith an English summary.j [Ill.j
Uppsala ... 1964. 8
Industriens utredningsinstitut.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB