Kort #8036

 +Senell, Carl Robert
Se: Glas,
0., Om torsklefvertran. 3. 1850

Information

Kortnr:
8036
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+Senell, Carl Robert
Se: Glas,
0., Om torsklefvertran. 3. 1850

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB