Kort #8145

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Stolpe, Per
En sydsvensk israndslinie och dess geografiska
betydelse. Med 3 kartor och 5 figurer i texten.
Göteborg 1911.	8.
Ur Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-
samhälles handlingar. Fjärde följden. 13.

Information

Kortnr:
8145
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Stolpe, Per
En sydsvensk israndslinie och dess geografiska
betydelse. Med 3 kartor och 5 figurer i texten.
Göteborg 1911. 8.
Ur Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-
samhälles handlingar. Fjärde följden. 13.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB