Kort #8038

 Doktors-
avhandl.
Åbo
S erenius, Sigtrygg
Liturgia Svecanae Ecclesiae catholicae et ortho-
doxae conformis. En liturgihistorisk undersök-
ning med särskild hänsyn till struktur och för-
lagor.
Åbo (tr. Helsingfors) 1966.	8.
Ingår i Acta Academiae Aboensis, ser. A,
Humaniora. Vol. 33. Nr 1.

Information

Kortnr:
8038
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Åbo
S erenius, Sigtrygg
Liturgia Svecanae Ecclesiae catholicae et ortho-
doxae conformis. En liturgihistorisk undersök-
ning med särskild hänsyn till struktur och för-
lagor.
Åbo (tr. Helsingfors) 1966. 8.
Ingår i Acta Academiae Aboensis, ser. A,
Humaniora. Vol. 33. Nr 1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB